Columns

De fiscale jungle

Geplaatst door op jun 26, 2014

De fiscale jungle

Dit stukje gaat over vergeten. ‘Vergeten is een vorm van vrijheid’ of ‘alleen geld kan je doen vergeten dat je niet rijk bent’ zijn mooie citaten over vergeten, maar daar gaat het hier niet om; zo diep gaan mijn fiscale columns niet. Het gaat kortweg over het vergeten om KIA te claimen op bijvoorbeeld uw zuinige KIA. Als uw BV investeert in bedrijfsmiddelen, kunt u in aanmerking komen voor een extra aftrekpost, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (de KIA). De omvang daarvan is afhankelijk van het bedrag aan investeringen in het boekjaar en kan oplopen tot 28% van het geïnvesteerde bedrag; serieus geld. Om voor investeringsaftrek in aanmerking te komen, moet u daarom verzoeken bij de aangifte. Het verzoek moet echter uiterlijk worden ingediend: – voordat de aanslag over het betreffende jaar onherroepelijk vaststaat; – binnen zes weken na dagtekening van de aanslag; of – binnen zes weken na de uitspraak op bezwaar tegen de aanslag. Liet u of uw adviseur deze termijnen verstrijken dan was het voor de KIA en de andere soortgelijke aftrekken (zoals de milieu-investeringsaftrek) ‘unfortunately peanutbutter’ zoals ze in Engeland zeggen. Als een aanslag onherroepelijk vaststaat, kan deze nadien in sommige gevallen toch nog door de fiscus ‘ambtshalve’ worden verminderd. Alleen, de faciliteiten waarom bij de aangifte diende te worden verzocht (zoals de investeringsaftrek), waren daarvan uitgesloten. De staatssecretaris van Financiën heeft recent voor diverse faciliteiten aangegeven dat die -ondanks het ontbreken van een tijdig verzoek- toch nog ambtshalve kunnen worden verleend. Onlangs heeft hij dat ook voor de investeringsaftrek nu toegestaan. De termijn voor het verzoek om ambtshalve vermindering is vijf jaar ná het einde van het jaar waarin de investeringsaftrek in aanmerking genomen had kunnen worden. Concreet betekent dit dat als u in het verleden heeft vergeten om investeringsaftrek te claimen (bijvoorbeeld tot en met 2013 voor een ‘zuinige’ personenauto), dit nu alsnog mogelijk is voor de jaren 2009 en later. Dit geldt ook voor de vergeten milieu- en voor de energie-investeringsaftrek. Wat u vooral ook niet moet vergeten: kaartjes kopen voor ons benefiet-feest voor het nationaal MS fonds met the Pasadena Dream Band bij ‘Beachclub de Golfslag’ op de Wassenaarse Slag op 25 mei 2014 om 16:00 uur. Geen veiling, geen loterijen, geen onderbrekingen; alleen een lekker feestje met BBQ op ons prachtige strand. We halen geld op doordat de eigenaar van de Golfslag zijn winst afstaat aan het goede doel. Drinken, eten en feesten èn daarmee het goede doel steunen, wat wilt u nog meer? Als u een kaartje koopt kunt u mij zelfs op het feest lastig vallen voor een fiscale vraag, en dat betekent dat ik u echt heel dankbaar ben voor uw aanwezigheid. Tickets kunt u kopen via www.kannietkanniet.nl, wij hebben uw steun en aanwezigheid hard nodig! Bedrijven en particulieren die fiscaal advies of voorbereiding van aangiften wensen kunnen mij op onderstaand (e-mail)adres of telefoonnummer bereiken. Ik ben lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) het keurmerk voor academisch gevormde...

Lees meer