Netwerk en beroepsorganisaties

Netwerk en beroepsorganisaties

De cliënten van Van Baal Tax Services worden geconfronteerd met zowel nationale als internationale fiscale uitdagingen.

Nederland

Van Baal Tax Services is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Dit is de beroeporganisatie voor academische geschoolde belastingadviseurs. Het lidmaatschap biedt een waarborg voor een goede permanente educatie en nationaal netwerk.
Het bedienen van nationale cliënten vereist dikwijls een nauwe samenwerking met fiscaal specialisten op het gebied van omzetbelasting, loonheffingen/sociale zekerheid en heffingen van lagere overheden. Bovendien bestaat een zeer goede samenwerking met diverse notarissen, advocaten en accountants/administratieconsulenten.
Deze samenwerking heeft bewust niet een vaste vorm omdat ook hier maatwerk vereist is; elke cliënt en elk probleem kan een andere specialist/dienstverlener nodig hebben.

Wereldwijd

Het bedienen van internationale cliënten vereist een netwerk van lokale adviseurs in andere landen. Van Baal Tax Services onderhoudt een uitgebreid netwerk van belastingadvies- en advocatenkantoren van hoge kwaliteit in de hele wereld.
De ruggengraat van dit hoogwaardige netwerk is de verscheidenheid van internationale beroepsorganisaties waarvan Van Baal Tax Services lid is en de persoonlijke relaties die worden onderhouden met collega´s in het buitenland. Deze internationale beroepsorganisaties zijn onder meer: International Fiscal Association (IFA) en de International Bar Association (IBA).
Ook voor wat betreft haar internationale netwerk heeft Van Baal tax Services zich niet vastgelegd op een vaste groep teneinde de beste oplossing en meest passende buitenlandse adviseur voor de cliënt te waarborgen.